ฉันสามารถดูค่าสว๊อปล่วงหน้าได้จากที่ใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถตรวจดูอัตราสว๊อปในปัจจุบันได้จากส่วน ‘ตราสารและเงื่อนไขการเทรด’ บนเว็บไซต์ของเราภายใต้คลาสสินทรัพย์แต่ละส่วน 

สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

Did this answer your question?