ฉันสามารถดูขนาดขั้นต่ำที่ฉันสามารถเทรดสำหรับตราสารแต่ละตัวได้จากที่ใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถดูขนาดสัญญาของตราสารแต่ละตัวได้ด้วยการคลิกขวาที่สัญลักษณ์ใน Market Watch, เลือก ‘รายละเอียด’ และเลื่อนไปจนกว่าจะเจอปริมาณ ‘ขั้นต่ำ’ และ ‘สูงสุด’ การเทรดต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำหรือมากกว่าปริมาณสูงสุดจะไม่สามารถทำได้

Did this answer your question?