ฉันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งบัญชีหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ได้ คุณสามารถสมัครและรับการสนับสนุน VPS ได้จากบัญชี Global GT ของคุณมากกว่าหนึ่งบัญชี (ไม่รวมบัญชี Cent) ถ้าหากบัญชีนั้นผ่านหลักเกณฑ์รายเดือนสำหรับการรับบริการนี้ 

Did this answer your question?