เมื่อฉันส่งคำสั่งในแต่ละประเภท คุณสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าฉันจะได้รับราคาตามที่ร้องขอ?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ด้วยกลไกการรวบรวมสภาพคล่องของเราและผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้นนำ เราจึงสามารถให้บริการลูกค้าของเราด้วยการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็วและยอดเยี่ยม ในบางครั้งคุณจะได้รับราคาตามที่ร้องขอ แต่ในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวนหรือมีการประกาศข่าวสารสำคัญ คำสั่งอาจจะได้รับราคาที่ดีกว่าหรือแย่กว่าที่ร้องขอ ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าความคลาดเคลื่อนของราคา

คุณควรทราบว่า สำหรับสกุลเงินดิจิทัล คำสั่งทั้งหมดจะมีการดำเนินการตามปริมาณที่มีอยู่ (lots) ซึ่งแสดงอยู่ใน Depth of Market นั่นหมายความว่าราคาที่คุณร้องขอจะอยู่ที่ราคา Top of Book (TOB)/Layer 1 และคำสั่งอาจมีการดำเนินการที่ราคาอื่นซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

Did this answer your question?