เพราะเหตุใดฉันจึงได้รับข้อความที่แจ้งว่า 'Invalid S/L หรือ T/P เมื่อฉันพยายามส่งคำสั่ง?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

สาเหตุที่สามารถเป็นไปได้สำหรับข้อความนี้ได้แก่:

ราคา Stop Loss หรือ Take Profit ที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจดังนี้:
เมื่อคุณเปิดโพซิชั่น Buy ราคา Stop Loss ได้ถูกตั้งไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันและราคา Take Profit ถูกตั้งไว้สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 
เมื่อคุณเปิดโพซิชั่น Sell ราคา Stop Loss ได้ถูกตั้งไว้สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันและราคา Take Profit ถูกตั้งไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน

ถ้าหากข้อ 1 ทำได้ถูกต้องแล้ว โปรดตรวจเช็คว่าระยะห่างจากราคาตลาดปัจจุบันไม่อยู่ภายในช่วงระดับ Limit and Stop

Did this answer your question?