เพราะเหตุใดฉันถึงได้รับข้อความที่แจ้งว่า 'เงินไม่เพียงพอ'?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณอาจได้รับข้อความนี้ถ้าหากคุณมีฟรีมาร์จิ้นไม่เพียงพอหรือถ้าหากระดับมาร์จิ้นของคุณอยู่ต่ำกว่า 100%  คุณสามารถดูมาร์จิ้นที่ต้องใช้ได้ที่หน้า ‘เลเวอเรจ’ บนเว็บไซต์ของเราภายใต้ส่วน ‘การเทรด’ เนื่องจากเลเวอเรจจะขึ้นอยู่กับระดับเทียร์ซึ่งจะแตกต่างกันตามปริมาณและคลาสสินทรัพย์

Did this answer your question?