เพราะเหตุใดคำสั่ง take profit, stop loss หรือ pending จึงไม่ทำงาน?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ราคาที่แสดงบนกราฟเป็นราคา bid ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาที่ทำงานเป็นราคา bid 

สำหรับโพซิชั่น Buy คำสั่ง Stop Loss, Take Profit จะทำงานที่ราคา bid

สำหรับโพซิชั่น Sell คำสั่ง Stop Loss, Take Profit จะทำงานที่ราคา ask

สำหรับคำสั่งที่รอดำเนินการ คำสั่ง Buy Pending (Buy Limit และ Buy Stop) จะทำงานที่ราคา ask คำสั่งที่รอดำเนินการสำหรับ Sell (Sell limit, Sell stop) จะทำงานที่ราคา bid

Did this answer your question?