เพราะเหตุใดตราสารบางส่วนถึงเป็นสีเทาใน Market Watch?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ถ้าหากตราสารเป็นสีเทาใน ‘Market Watch’ นั่นจะหมายความว่าตราสารตัวนั้นจะไม่สามารถทำการเทรดได้เนื่องจากเซสชันการเทรดได้ปิดอยู่ 

Did this answer your question?