ข้อความ 'Trade Context Busy' หมายความว่าอย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ในบางครั้งคุณอาจให้คำสั่งบางอย่างกับแพลตฟอร์มก่อนที่คำสั่งก่อนหน้าจะดำเนินการแล้วเสร็จ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณคลิกที่คำสั่งเดียวกันหลายๆ ครั้ง หรือเมื่อคุณใช้ EA ที่มีการดำเนินกิจกรรมที่มากเกินไป ในกรณีเหล่านี้คุณจะได้รับข้อความข้างต้นนี้เพื่อแจ้งให้คุณรอจนกว่าการดำเนินการก่อนหน้านี้จะแล้วเสร็จ

Did this answer your question?