คำสั่งแบบ pending คืออะไรและฉันสามารถตั้งค่าได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คำสั่ง pending คือคำสั่งที่คุณตั้งด้วยตัวเองหรือผ่าน Expert Advisor (EA) เพื่อซื้อหรือขายตราสารที่ราคาตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงระดับราคาที่กำหนด คำสั่งจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้เปิดโพซิชั่นที่ราคาตลาด

ชนิดของคำสั่งแบบ Pending:

Buy Limit คือคำสั่งสำหรับเปิดโพซิชั่นซื้อที่ราคา Ask ในอนาคต 
คำสั่งนี้จะต้องตั้งที่ราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

Buy Stop คือคำสั่งสำหรับเปิดโพซิชั่นซื้อที่ราคา Ask ในอนาคต 
คำสั่งนี้จะต้องตั้งที่ราคาสูงกว่าราคาปัจจุบัน

Sell Limit คือคำสั่งสำหรับเปิดโพซิชั่นขายที่ราคา Bid ในอนาคต 
คำสั่งนี้จะต้องตั้งที่ราคาสูงกว่าราคาปัจจุบัน 

Sell Stop คือคำสั่งสำหรับเปิดโพซิชั่นขายที่ราคา Bid ในอนาคต 
คำสั่งนี้จะต้องตั้งที่ราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

Buy stop limit: คำสั่งชนิดนี้เป็นการผสมรวมคำสั่งสองชนิดแรกไว้ด้วยกันเป็นคำสั่ง stop สำหรับการ Buy Limit ทันทีที่ราคา Ask ในอนาคตไปถึงระดับ stop ที่กำหนดไว้ในคำสั่ง (ช่องราคา) คำสั่ง Buy Limit จะถูกตั้งที่ระดับนี้ตามที่ได้ระบุไว้ในช่องราคา Stop Limit ระดับ stop จะต้องตั้งไว้เหนือราคา Ask ปัจจุบัน ส่วนราคา Stop Limit จะต้องตั้งไว้ต่ำกว่าระดับ stop
Sell stop limit: คำสั่งชนิดนี้คือคำสั่ง stop สำหรับการตั้ง Sell Limit ทันทีที่ราคา Bid ในอนาคตไปถึงระดับ stop ที่กำหนดไว้ในคำสั่ง (ช่องราคา) คำสั่ง Sell Limit จะถูกตั้งที่ระดับนี้ตามที่ได้ระบุไว้ในช่องราคา Stop Limit ระดับ stop จะต้องตั้งไว้ต่ำกว่าราคา Bid ปัจจุบัน ส่วนราคา Stop Limit จะต้องตั้งไว้สูงกว่าระดับ stop

คุณสามารถตั้งคำสั่ง pending ได้ด้วยการเปิดหน้าต่างคำสั่งใหม่และเลือกชนิด: คำสั่ง Pending ภายใต้สัญลักษณ์ แล้วจึงเลือกชนิดของคำสั่ง pending ที่คุณต้องการ

โปรดทราบว่ามีการกำหนดระยะห่างขั้นต่ำเมื่อคุณตั้งคำสั่ง pending โปรดดูที่ระดับ Limit & Stop ของเราภายใต้แท็บ 'การเทรด' หรือใต้หน้าต่าง Market Watch - รายละเอียด

รับชมวิดีโอ YouTube

Did this answer your question?