คุณอนุญาตให้มีการ Netting หรือ Hedging หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

Hedging ได้รับอนุญาตให้สามารถทำได้ที่ Global GT ตราบใดที่อยู่ในบัญชีเทรดเดียวกัน

Did this answer your question?