คุณมีให้บริการบัญชีเทรดหลายชนิดที่มีเงื่อนไขการเทรดแตกต่างกันหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ที่ Global GT เรามีบัญชี 6 ประเภท บัญชีแต่ละประเภทมีคลาสของสินทรัพย์ที่แตกต่างกันและมีเงื่อนไขการเทรดที่แตกต่างกัน โปรดอ้างอิงที่หน้า ‘ตารางการเปรียบเทียบบัญชี’ และ/หรือที่ส่วน ‘ตราสารและเงื่อนไขการเทรด’ บนเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียด

Did this answer your question?