ความเร็วในการดำเนินคำสั่งโดยเฉลี่ยคือเท่าใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ความเร็วในการดำเนินคำสั่งโดยเฉลี่ยของเราคือ 120 มิลลิวินาที นับตั้งแต่ที่คำสั่งของคุณเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เทรดของเรา อย่างไรก็ตามคุณอาจพบกับความล่าช้าเกินความควบคุมของเราได้เนื่องจากเทอมินอลเทรด/แพลตฟอร์มมีการดำเนินคำสั่งจากที่ที่อยู่ไกลจากเซิร์ฟเวอร์เทรดของเรา
ถ้าหากความเร็วในการดำเนินคำสั่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ เราขอแนะนำให้คุณใช้ VPS (virtual private server) ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน (UK)

Did this answer your question?