มีปริมาณขั้นต่ำสำหรับการเทรดหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ขนาดการเทรดขั้นต่ำคือ 0.01 สำหรับทุกประเภทบัญชีแต่อาจแตกต่างกันตามตราสารที่ต้องการเทรด คุณสามารถดูขนาดการเทรดขั้นต่ำของตราสารแต่ละตัวได้ที่ ‘การเทรด’ – ‘ตราสารและเงื่อนไขการเทรด’ ของแต่ละคลาสสินทรัพย์

Did this answer your question?