ระดับ Limit and Stop คืออะไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ระดับ Limit and Stop คือระยะห่างนับเป็นจุดจากราคาตลาดปัจจุบันซึ่งไม่สามารถตั้งคำสั่ง Stop Loss, Take Profit และ Pending ได้ เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งคำสั่งภายในช่วง limits นี้ คุณจะได้รับข้อความที่แจ้งว่า 'Invalid Stops'      
                         
รับชมวิดีโอ YouTube

Did this answer your question?