ระดับมาร์จิ้น/ฟรีมาร์จิ้นคืออะไร และฉันจะคำนวณได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ระดับมาร์จิ้นคืออัตราส่วนระหว่างอิควิตี้และมาร์จิ้นที่ถูกใช้ซึ่งจะสามารถคำนวณได้ดังนี้: 

ระดับมาร์จิ้น = (อิควิตี้/มาร์จิ้น) * 100

ฟรีมาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่เหลืออยู่ที่คุณสามารถใช้ในการเปิดโพซิชั่นใหม่ได้หรือเพื่อรักษาโพซิชั่นปัจจุบันที่เปิดอยู่ซึ่งจะมีการคำนวณดังนี้:

ฟรีมาร์จิ้น = อิควิตี้ - มาร์จิ้น
Did this answer your question?