ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

ฉันต้องให้ข้อมูลใดบ้างสำหรับ KYC?

Updated 1 month ago

ขั้นตอนที่ 1 - ข้อมูลส่วนบุคคล
คุณจะถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของคุณ:  
เพศ, วันเกิด, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์, หนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประจำตัว, หมายเลขผู้เสียภาษี (หากเกี่ยวข้อง), ที่อยู่ และข้อมูลนักลงทุน 

ขั้นตอนที่สอง 2 - เอกสาร
คุณจะถูกขอให้ส่งเอกสาร 2 ชนิด: 
เอกสารยืนยันตัวบุคคล (POI) และเอกสารยืนยันที่อยู่ (POA) 
ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารทั้งสองชนิดนี้จะต้องตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  

เอกสารที่ใช้เป็น POI ได้ (เลือกหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้)

  • หนังสือเดินทาง
  •  บัตรแสดงตัวบุคคล  
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หมายเหตุ: เอกสารจะต้องใช้การได้และไม่หมดอายุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารยังไม่หมดอายุและสามารถใช้การได้
โปรดอัปโหลดภาพสแกนสีของทั้งสองด้าน

เมื่อคุณอัปโหลดเอกสารไปยัง Client Portal โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพนั้นชัดเจน (รูปภาพที่เบลอจะไม่สามารถใช้ได้) และจะต้องไม่มีมุมที่ถูกตัด 
รูปแบบไฟล์และขนาด – (10 MB - jpeg, jpg, tiff,jfif, png, doc, docx และ pdf)

เอกสารที่ใช้เป็น POA ได้ (เลือกหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้)

 a. บิลน้ำประปา/แก๊ส/ไฟฟ้า/โทรคมนาคมที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
b. รายการเดินบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อ, ที่อยู่ของเจ้าของบัญชี รวมถึงแสดงวันที่ออกเอกสารและประวัติการทำธุรกรรมย้อนหลังไปไม่เกิน 6 เดือน
c. หนังสือยืนยันจากธนาคาร (ที่มีการเซ็นรับรอง) อายุไม่เกิน 6 เดือน
d. เอกสารการเสียภาษีที่มีวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
e. หนังสือเกี่ยวกับภาษีที่ออกให้โดยภาครัฐที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
f. เอกสารเกี่ยวกับประกันวินาศภัยบ้านที่มีวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
g. หนังสือรับรองการพำนักที่ออกโดยเทศบาลท้องถิ่น, สถานีตำรวจ ฯลฯ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ: ที่อยู่บนเอกสาร POA ทั้งหมดจะต้องตรงกับที่อยู่ที่คุณให้ไว้เมื่อตอนลงทะเบียนกับ Client Portal 
เมื่อคุณอัปโหลดเอกสารไปยัง Client Portal โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพนั้นชัดเจน (รูปภาพที่เบลอจะไม่สามารถใช้ได้) และจะต้องไม่มีมุมที่ถูกตัด
รูปแบบไฟล์และขนาด – (10 MB - jpeg, jpg, tiff,jfif, png, doc, docx และ pdf)

Did this answer your question?