ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

มีการจำกัดระยะเวลาในการทำ KYC หรือไม่?

Updated 1 month ago

มี หลังจากที่ลูกค้าทำการฝากเงินรวมทั้งสิ้น USD 5,000 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ขั้นตอนการยืนยัน KYC จะเริ่มต้นขึ้นและจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันนี้

Did this answer your question?