ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายเดือน?

Updated 2 weeks ago

ในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ในแต่ละเดือน บริการนี้จะถูกถอดออกโดยอัตโนมัติและไม่มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม 

Did this answer your question?