ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

ฉันจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการใช้งาน VPS หรือไม่?

Updated 2 weeks ago

คุณไม่ต้องจ่าย Global GT จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการใช้งาน VPS ให้คุณตราบใดที่คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์บริการนี้ในแต่ละเดือน 

Did this answer your question?