ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

เลเวอเรจที่คิดตามอิควิตี้คืออะไร?

Updated 2 weeks ago

เลเวอเรจที่คิดตามอิควิตี้จะถูกใช้กับบัญชี Standard FX เท่านั้น 

อิควิตี้เลเวอเรจจะขึ้นอยู่กับอิควิตี้ซึ่งก็คือจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีจริง MT5 ของลูกค้า  

อิควิตี้เลเวอเรจของ FX คู่หลัก, คู่รอง และคู่พิเศษจะขึ้นอยู่กับอิควิตี้บนบัญชีของลูกค้า ส่วนเลเวอเรจสำหรับ CFD ของโลหะ, พลังงาน, ดัชนี และหุ้นจะมีค่าคง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก ที่นี่ 

Did this answer your question?